Symboly egyptského orákula

30. december 2016 at 21:08 | Nemessis |  Symboly a jejich význam

Anch


VÝZNAM: anch neboli klíč je egyptským symbolem věčného života. Na nástěnných malbách v hrobkách je přidržován u nosu faraona, aby mu zajistil pokračování života po smrti (to naznačuje, že starověcí Egypťané považovali nos za zdroj života).
SMYSL: ve výkladu anch reprezentuje vše, co má cenu a je trvalé. Jakýkoliv vztah nebo situace stojí za vaše úsilí a doporučuje se vytrvalost i přes jakékoli pochybnosti nebo nesnáze.
POSELSTVÍ: anch vám radí hledat to, co má trvalou hodnotu a ochraňuje.


VedžaVÝZNAM: starověcí Egypťané používali oheň ke zpracování kovů a z taveného zlata vyráběli nádherné šperky. Hieroglyf představuje rozdělávání ohně třením kousků dřeva. Vedža je symbol prosperity, činů k vydělání peněz nebo dosažením materiálního zabezpečení.
SMYSL: ve výkladu se vedža týká materiálních záležitostí a důležitosti zvažování finančních operací. Varuje před riskováním.
POSELSTVÍ: snažte se jakékoli finanční starosti raději řešit než nedělat nic a doufat, že to půjde samo. Doporučuje opatrnost a uspořádání finančních záležitostí.

SenebVÝZNAM: první písmeno hieroglyfického znaku slova seneb symbolizuje zdraví. Koncept zdraví a blahobytu byl zajišťován v hrobkách faraonů prostřednictvím tří znaků - anch, vedža a seneb - napsaných za faraonovo jméno. Věřilo se, že tento postup mu zaručí věčný život, prosperitu a zdraví ve světě, do kterého přichází.
SMYSL: objev tohoto symbolu ve výkladu indikuje důležitost zdravotních záležitostí. Možná pociťujete stres nebo úzkost a to vás pravděpodobně ovlivňuje jak fyzicky, tak mentálně.
POSELSTVÍ: dávejte na sebe pozor. Vyhýbejte se lidem, v jejichž blízkosti se necítíte dobře, otočte se zády ke konfliktům a převezměte zodpovědnost za své zdraví a spokojenost pozitivním způsobem.

ČlunVÝZNAM: jelikož řeka Nil protéká středem Egypta, člun představoval hlavní dopravní prostředek. Nicméně nebyl důležitý pouze pro smrtelníky, protože sluneční bůh Re plul po obloze v solárním člunu.
SMYSL: hieroglyf pro člun reprezentuje zdolávání překážek a dosažení cíle. Kdykoli se ve výkladu karet objeví člun, naznačuje, že prostředkem k dosažení cíle jsou vynalézavost a přizpůsobivost. Člun slibuje, že ten, kdo je připravený vidět dál za bezprostřední podmínky pro řešení, najde způsob, jak si zajistit úspěch.
POSELSTVÍ: poselstvím člunu je rozšířit možnosti a být adaptabilní.

SkarabVÝZNAM: tento brouk, který klade vajíčka do malé kuličky hnoje, byl pro starověké Egypťany, kteří věřili, že maličký brouk reprezentuje proměnu a obnovu života, velmi důležitým symbolem znovuzrození.
SMYSL: skarab ve výkladu znamená transformaci a znovuzrození. Poku problémy nebo potíže zavřel nějaké dveře, slibuje budoucí úspěch a štěstí.
POSELSTVÍ: pamatujte, že zítra je také den a že sémě štěstí a úspěchu leží v nitru každého z nás. Ať záležitost vypadá sebechmurněji, vždy je šance na nový začátek.

Nefer


VÝZNAM: symbol má podobu loutny, která byla považována za nástroj vyluzující dokonalou směsici formy a harmonie, a proto reprezentovala radost a naplnění. Význam je štěstí, krása a dobrý osud.
SMYSL: kdykoli se v kartách objeví tento symbol, naznačuje vám, že vaší hlavní starostí je vaše štěstí. Nezáleží na tom, jestli zdroj vašeho štěstí není právě tím, co ostatní považují za vrcholný úspěch. Tento symbol na vás naléhá, abyste uvolnili niternou radost a soustředili se na vytvoření své vlastní harmonie.
POSELSTVÍ: najít každý den něco pozitivního k potěše, bez ohledu na to, jak se to zdá obtížné.

DžedVÝZNAM: znázorňuje kmen stromu, do něhož Eset ukryla Usirovo mrtvé tělo. Znamená rovněž Usirovu páteř, základní prvek nezbytný k rekonstrukci jeho těla. při oslavách Usira byl džed ceremoniálně stavěn do vztyčené polohy jako zdroj stability a síly.
SMYSL: reprezentuje pevné základy a stabilitu, které jsou podmínkou každého úspěchu.
POSELSTVÍ: všechny plány pro pracovní činy nebo vztahy jsou dobře zakořeněné a s vytrvalostí a trpělivostí přinesou ovoce. Džed nám říká, abychom neustupovali protivenstvím a pevně stáli na svém.

PodložkaVÝZNAM: hlava mumie se vždy podkládala na podložku, která ji v rakvi chránila a nadzvedávala. Tento symbol reprezentuje duchovní smysl stoupání smrtelné duše a má zaručit její triumf nad smrtí těla.
SMYSL: symbolizuje hledání podpory v blížících se nesnázích a říká nám, že ve snaze dosáhnout zvoleného cíle bude lepší využít povzbuzení a pomoc jiných než hledat úspěch na vlastní pěst.
POSELSTVÍ: pokud máte nějaké problémy, impulz k úspěchu přijde z laskavé podpory. Proto při snaze dosáhnout nějakého pozitivního výsledku nestůjte sami, ale vždy hledejte pomoc jiných.

SrdceVÝZNAM: srdce bylo považováno za sídlo života a zdroj dobrých i zlých myšlenek. Srdce zemřelého vyžadovalo velmi speciální ochranu a jeho symbolem je urna používaná k jeho přechovávání mimo tělo. V posmrtném životě se srdce vážilo proti symbolického pavímu peru zastupujícímu pravdu a právo.
SMYSL: když se ve výkladu objeví srdce, symbolizuje principy a ideály, které jsou možná ohroženy nebo se blíží nebezpečí kompromisu. Znamená nutnost rozhodnout se, co je ve prospěch lásky nebo klidu skutečně důležité.
POSELSTVÍ: řiďte se vlastními zásadami, protože ve svém srdci víte, která cesta je správná. Věřte sobě a svému zásadnímu přesvědčení.

Horovo okoVÝZNAM: tento mocný symbol reprezentuje bílé sluneční oko, které lze vidět za letního slunovratu. I když starověcí Egypťané letní slunovrat neoslavovali, slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst a v magických pojmech mělo obrovskou moc. Plnou sílu slunce reprezentovalo Horovo oko. Energie levé poloviny mozku je asertivní, prosvěcuje každý kout bytosti svou mocí a světlem a vyhání všechny pochybnosti a netečnost.
SMYSL: karta se symbolem Horova oka naznačuje přání a sílu uspět.
POSELSTVÍ: oznamuje, že musíme vynaložit nadměrné úsilí, abychom uspěli na zvolené cestě. Ať chceme udělat cokoliv, věřme své síle a schopnostem.

MenatVÝZNAM: tento symbol znamená plodnost, zdárný vývoj a reprodukci spojené mužské a ženské energie. Jeho aspekt plodnosti se netýká pouze člověka, ale také vydatnosti Nilu.
SMYSL: symbolizuje hojnost, růst a dávání, takže kdykoli se objeví ve výkladu, říká, že máte myslet na rozdávání. Odevzdejte se svobodě těm, kdo jsou vám blízcí, kdo mají prospěch z vaší lásky a času. Reprezentuje štědré jednání a oduševnělost.
POSELSTVÍ: čím budete v přístupu k životu otevřenější a štědřejší, tím více se vám vše vrátí.

Sup
VÝZNAM: sup, jenž má na každém spáru vyrytý anch života, je symbolem Eset, božské matky, a reprezentuje moc a ochranu zemřelých. Když Horův strýc Sutec plánoval synovcovu smrt, Eset pečovala o syna v bažinách a ukázala tak obrovskou sílu mateřské ochrany.
SMYSL: oznamuje, že je čas se postarat a pečovat o druhé, kdykoli jsou zranitelní. Péče o druhé je tvůrčí činnost, která přináší velké uspokojení a dává příležitost k osobnímu růstu.
POSELSTVÍ: pečovat a chránit ty, kteří jsou blízko vás a potřebují to.

Zlatý límecVÝZNAM: v den pohřbu byl zemřelým pokládán kolem krku límec ze zlata, který měl umožnit uniknout z pozemských pout svazujících tělo.
SMYSL: reprezentuje nezávislost na těch, kteří se pokoušejí potlačit identitu, stejně jako na těch, kteří potřebují materiální zabezpečení, takže když se objeví v kartách, může to být znamení, že se příliš zabýváte potřebami a problémy druhých. Váš život může trpět nedostatkem pozornosti k vlastním potřebám, proto byste měli být asertivnější a posílit svou vlastní identitu.
POSELSTVÍ: zlatý límec na vás naléhá, abyste učinili první krok k nezávislosti a byli neochvějní v osobním životě i práci. Posuňte v životě svou osobnost a potřeby na prominentnější místo.

ŽebříkVÝZNAM: starověcí Egypťané věřili, že zemřelí se mohou dostat do nebe po žebříku (představovali si podlahu nebes jako pravoúhlou železnou desku podepíranou čtyřmi železnými sloupy, kde zemřelí žijí s bohy). Re stvořil žebřík, aby pomohl svému sinu Usirovi vystoupit na nebesa. Symbol žebříku naznačuje přechod z materiálního světa do vyšší úrovně vědomí a umožňuje přístup do říše podvědomé duchovní moudrosti.
SMYSL: sděluje, abyste důvěřovali inspiraci a intuici a neposlouchali hlas logiky nebo rady jiných. Následujte své sny, třeba nepodstatné, a pozorně poslouchejte hlas moudrosti vycházející z hloubi vaší duše.
POSELSTVÍ: následujte vlastní vize a sny a naslouchejte vnitřnímu hlasu.

ŠenVÝZNAM: šen byl ve starověkém Egyptě symbolem času, reprezentoval oběžnou dráhu Slunce kolem Země. Amulet se šenem se kladl na mrtvé jako představitel moci slunce a příslib věčného života.
SMYSL: říká, že je důležité jít v každodenním životě kupředu a neplýtvat časem na minulá selhání nebo trápit se představami, co přijde v budoucnu.
POSELSTVÍ: nečekejte na pohádkovou příležitost někdy v budoucnosti, ale chopte se vhodného okamžiku a jednejte nyní, protože čas letí.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement